Urørt skov er vild natur

I en urørt skov passer naturen sig selv. Her får træerne lov til at vokse op, blive gamle og dø - uden menneskers indblanding. Urørt skov giver plads og gode livsbetingelser til en mangfoldighed af svampe, insekter, fugle og pattedyr.

I dag er kun omkring 2 procent af Danmarks skovareal, på over 600.000 ha, beskyttet urørt skov. Og da over halvdelen af alle forsvundne, truede eller næsten truede arter er knyttet til skoven, skal vi passe på den og gerne skabe mere af den. Forskere anbefaler minimum 75.00 ha urørt skov for at bremse tilbagegangen.

Kysternes vilde natur

Strande, klitter, klithede, klipper og klinter er vild natur, som formes af vand og vind. På trods af kystsikring og klitdæmpning har disse naturtyper præg af deres oprindelige udseende.

Klitheden er et eksempel på en vindudsat, næringsfattig og saltpåvirket naturtype, der på trods af de barske vilkår giver perfekte betingelser for en række dyr og planter.

Danmark har en stor andel af klitheder sammenlignet med resten af Europa, og som et kystland har Danmark en særlig forpligtigelse til at passe på kysterne og de truede arter, der lever her.

17,5 procent af de danske arter på rødlisten findes i den kystnære natur, og af dem er godt en femtedel forsvundet, truet eller næsten truet.

Plads til vildskab i haven

Små pletter af vild natur kan gemme sig mange steder - blandt andet i haverne. Gamle og døde træer er specielt gode levesteder for for eksempel vilde bier, fugle, flagermus og svampe.

Reservér et stykke vildskab i din have og giv din have sin helt egen vildhedsscore.

Se billeder af vild natur i galleriet